معاونت پژوهشی، سپاه عاشورا
هدف دشمن از تحریم ها مقابله با پیشرفت های کشور است ۲۷ مهر ۱۳۹۷

هدف دشمن از تحریم ها مقابله با پیشرفت های کشور است

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ الیاس گلمحمدزاده افزود: برای مقابله با تهدیدات دشمن پیشرفت کشور در همه جنبه ها ضروری است که قطعا آن را کمرنگ خواهد کرد. وی با بیان این که نباید از حوزه نظری انقلاب غافل شد، تاکید کرد: با توجه به این که حوزه نظری انقلاب در تهاجم دشمنان قرار دارد، […]