سردار خرم، مراغه، هفته دفاع مقدس
حضور سردار خرم در مراغه و شرکت در همایش رزمندگان ۰۶ مهر ۱۳۹۷

حضور سردار خرم در مراغه و شرکت در همایش رزمندگان