بسیج کارگری، سپاه عاشورا، رزمایش رسول الله
رزمایش رسول الله  بسیج کارگری در شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

رزمایش رسول الله بسیج کارگری در شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز

شیفت ایثار؛ رزمایش بسیج کارگری سپاه عاشورا در ۲۰ واحد تولیدی ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

شیفت ایثار؛ رزمایش بسیج کارگری سپاه عاشورا در ۲۰ واحد تولیدی

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ جواد عقلمندی افزود: در این رزمایش بسیجیان در جهت کمک به تولید و صنعت استان، بازیافت مواد، جمع آوری ضایعات، تعمیر و نگهداری، ایمنی و بهداشت و … در واحدهای تولیدی به صورت داوطلبانه فعالیت خواهند کرد. وی از حضور ۱۸۰۰ نفر از بسیجیان در این رزمایش خبر داد و […]