بسیج علمی، معاوت پژوهشی، سپاه عاشورا
مسئول بسیج علمی آذربایجان شرقی عهده دار معاونت پژوهشی سپاه استان شد ۲۷ مهر ۱۳۹۷

مسئول بسیج علمی آذربایجان شرقی عهده دار معاونت پژوهشی سپاه استان شد

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ در این آیین با قدردانی از زحمات محرم غفاری به عنوان مسئول سابق معاونت پژوهشی سپاه عاشورا، حسین جهانگیری به عنوان مسئول جدید این معاونت معرفی شد. ایجاد و راه اندازی ۳۶ پایگاه علمی در ۱۸ شهرستان استان، ایجاد مراکز هدایت زیست فناوری، چرم و کفش و گیاهان دارویی، افتتاح […]