همزمان با افزايش نياز به مواد بهداشتي و شوينده در كشور، شيفت ايثار بسيج كارگري سپاه عاشورا از ديروز در شركت كلر پارس در حال برگزاری است.

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ همزمان با افزایش نیاز به مواد بهداشتی و شوینده در کشور، شیفت ایثار بسیج کارگری سپاه عاشورا از دیروز در شرکت کلر پارسدر حال برگزاری است.

شرکت کلر پارس یکی از شرکت های معتبر در زمینه تولید مواد اولیه بهداشتی و شوینده است.

فرمانده سپاه عاشورا امروز راساً از این حرکت جهادی و ایثارگرانه بسیجیان بازدید کرد.

در طرح شیفت ایثار نفرات اداری کارخانه جات، با حضور در بخش تولید، به افزایش تولید کمک می کنند.