مسئول بسیج سازندگی در سپاه آذربایجان شرقی، گفت: ماموریت امروز را باید وصل کنیم به زمان عاشورا و ماموریت جهادی اباعبدالحسین (ع) ‌که برای اصلاح دین خدا جهاد گرانه شکل گرفته بود.

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ محمد اسکندری در رزمایش بزرگ جهاد گران عاشورایی سپاه عجب شیر در روستای آلمالو، افزود: امروز اصلی ترین هدف ما محرومیت زدایی و مسائل انقلاب است که مطالبه بحق مردم باید پیگیری و پاسخ داده شود و مسئولان با حضور در کف انقلاب باید مدیریت جهادی کنند.

وی با اشاره اهداف گروه های جهادی اظهارداشت: هدف از ایجاد گروه جهادی رساندن پیام حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، ترویج فرهنگ اسلامی و سوق دادن مردم در جریان اجرای ماموریت مسئولان است.

اسکندری با بیان اینکه رسالت ما کمک به مردم است، تاکید کرد: کسی که خود را بالاتر از مردم بداند در واقع تفکرات طاغوتی دارد، هدف از انقلاب کمک به مردم و رفع محرومیت در بین مردم است چراکه همه خدمتگذار مردم هستیم.