پدر شهیدان سبحانی در این دیدار گفت: خداوند مقدرات عالم را رقم می زند و دین ما دین حق است که در این روز مباهله بر یهودیت و مسیحیت پیروز شده است.

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ پدر این شهیدان افزود: انقلاب ما نیز بحق است. چشمه انقلاب چشمه پاک و جوشانی است.

وی ادامه داد: یک سید اولاد پیغمبر و جانباز بزرگوار انقلاب(رهبر فرزانه انقلاب)، مسئولیت هشتاد میلیون را عهده دار است. باید قدردان این وجود  باشیم.
این پدر شهید با بیان اینکه همیشه شما حافظان امنیت را دعا می کنیم، تاکید کرد: وظیفه ما پاسداری از خون شهداست.
سردار خرّم؛ فرمانده سپاه عاشورا  نیز در این دیدار اظهارداشت: در طول تاریخ این انقلاب بیشترین شهید را برای حفظ اسلام داده است.