مسئول نمایندگی ولی فقیه لشکر 31 عاشورا حفظ و صیانت از ارگان انقلابی سپاه و بسیج را از ماموریت های دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عنوان کرد و اظهار داشت: کارکنان و بسیجیان، طلایه داران پاسداری از انقلاب و ارزش ها هستند.

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام نقی محدث نیا در جمع کارکنان گردان امام حسین میانه، عملکرد مطلوب این گردان را نتیجه تلاش و زحمات خستگی ناپذیر اعضای آن دانست و گفت: این گردان کلیه ماموریت های محوله را به خوبی انجام داده است.

   وی با اظهار رضایت از عملکرد مطلوب گردان امام حسین(ع) میانه در امر اجرای ماموریت های محوله و پشتیبانی از ماموریت های شمالغرب در حفاظت و حراست از مرزها، از زحمات فراندهی و کارکنان این گرادان تقدیر کرد.

   حسین سلیمی فرمانده گردان امام حسین(ع) میانه نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این گردان، اظهار داشت: کارکنان و بسیجیان این گردان برای انجام تمامی ماموریت های محوله از آمادگی کامل رزمی و اعتقادی برخوردارند.

   مسئول نمایندگی ولی فقیه لشکر ۳۱ عاشورا به همراه جمعی از معاونین این لشکر با اعضای گردان امام حسین(ع) میانه دیدار کرد.