فرمانده سپاه کلیبر، مساجد را محل عروج و مرکز حرکت انقلاب اسلامی دانست و گفت: در مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج، باید مسئله تربیت جوانان و نوجوانان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ رسول حسین پور در نشست اخلاقی پایگاه نهم دی کلیبر، افزود: امروزه بزرگترین مشکل و کمبود ما تربیت نیروی انسانی مخلص و انقلابی پای کار است که مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج بعنوان مرکز تربیت این جوانان ، بزرگرین نقش را ایفا می کنند .

وی در ادامه با بیان اینکه عزت و آبروی ما در سایه مقاومت است، افزود: در طول تاریخ اسلام، مسلمانان هر کجا در مقابل تهدیدات و زورگویی های دشمنان مقاومت کرده اند، توانسته اند در سایه مقاومت کارهای بزرگتری انجام دهند و به پیروزی های بزرگی برسند.

حسین پور همچنین افزایش معنویت را بزرگترین راهبرد مقابله با جنگ نرم دشمنان عنوان و بیان کرد: با افزایش معنویت در بین آحاد جامعه و خود، می توانیم در مواجهه با دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، پیروز شویم.

در پایان این نشست، شهرام پورحاتم تودیع و اسداله نجف پور بعنوان فرمانده جدید پایگاه نه دی شهرک دانش حوزه  کربلا معرفی شد.