مسئول معاونت فرهنگی سپاه آذربایجان شرقی با بیان اینکه نقش مردم در تحولات اجتماعی انکار ناپذیر است، اظهارداشت: این نقش را در دهه 60 به صورت ملموس در امور اجتماعی شاهد بودیم.

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ هادی هاشمی در نشست خبری جشنواره منطقه ای فعالیت ها و خدمات اجتماعی، گفت: متاسفانه برخی از دستگاه ها و نهادها برای پررنگ نشان دادن نقش خود، تاثیر حضور مردم در جامعه و نقش آن ها را کمرنگ نشان می دهند که این نوع نگاه به نقش مردم آسیب است.

وی از رسانه های خواست در خصوص نقش مردم و اهمیت آن در جامعه به روشنگری پرداخته و برای روشن شدن عملکرد مردم در تحولات اجتماعی و تاثیر آن، این نقش مهم و برجسته را تبیین و جریان سازی کنند.

هاشمی اضافه کرد: شیرینی کار مردم باید در جامعه منعکس شود تا بتوان چنین مباحث کلیدی را در جامعه نهادینه و الگوسازی کرد.