دبیر این جشنواره با بیان اینکه خدمات اجتماعی بار فرهنگی دارد، اظهارداشت: اگر این خدمات به نحو مطلوب برای رفع مشکلات جامعه ارائه نشود، افرادی مغرض از آن به نفع خود بهره برداری کرده و به خدمات به عنوان تهدبد جامعه تبدیل خواهند شد.

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام شعبانی در نشست خبری جشنواره منطقه ای فعالیت ها و خدمات اجتماعی، گفت: ارائه خدمات اجتماعیفرصتی برای تعامل بین مردم و کاستن فاصله بین آن هاست و این جشنواره در این راستا فعالیت خود را آغاز می کند.

وی کمک رسانی و امدادرسانی قشرهای مختلف مردم به مردم سیل زده را در سل اخیر نمونه بارز این خدمات اجتماعی عنوان و بیان کرد: این حضور و نقش برای همدلی سرمایه اجتماعی است که باید به آن توجه و تقویت شود.

حجت الاسلام شعبانی توجه به این نوع حرکت ها را به عنوان مدل کاربردی خدمات اجتماعی مهم ترین مولفه در معرفی و الگوسازی دانست.

وی اضافه کرد: امروز خدمات اجتماعی باید بتواند گره از کار و مشکلات بگشاید و در این جشنواره به دنبال این موضوع هستیم.