پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ فرمانده سپاه میانه در جلسه هماهنگی این طرح با اشاره به ابعاد اجرایی آن، مقر اصلی انجام امورات طرح جهاد همبستگی را مساجد معرفی کرد و افزود: این طرح یک طرح مشارکتی است که مسئولیت آن به عهده بسیج واگذار شده است اما موفقیت آن وابسته به همکاری ها و […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ فرمانده سپاه میانه در جلسه هماهنگی این طرح با اشاره به ابعاد اجرایی آن، مقر اصلی انجام امورات طرح جهاد همبستگی را مساجد معرفی کرد و افزود: این طرح یک طرح مشارکتی است که مسئولیت آن به عهده بسیج واگذار شده است اما موفقیت آن وابسته به همکاری ها و مشارکت متقابل روحانیون مساجد، فرماندهان پایگاه ها، هیئت امنا، خیرین و همه اقشار مردم است.

   حسین محمدی با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی سپاه رسیدگی به مظلومین، ستمدیدگان و آسیب دیدگان است و به همین خاطر همواره با ماموریت های بزرگ از پیش تعیین نشده روبرو بوده و خواهد بود، اظهار کرد: این هنر سپاه است که به برکت خون شهدا، با اعتقادی قلبی و اراده ای استوار همواره پیشگام خدمت رسانی بوده است و چون کار را برای رضای الهی انجام داده است، به یاری خدا همواره پیروز میدان بوده و بی شک این ماموریت را نیز با موفقیت به سرانجام خواهد رسانید.

   وی با اشاره به اینکه چشم امید و انتظار مردم سیل زده به دستان بسیج دوخته شده است، گفت: برای رسیدن به نقطه مطلوب انجام ماموریت، سهم هر مسجد دارای پایگاه مقاومت از جذب کمک ها و مشارکت های مردمی، حداقل ۲۵ میلیون تومان و مساجد بدون پایگاه مقاومت و پایگاه های اقشار بسیج، حداقل ۱۰ میلیون تومان است که به تدریج جمع آوری شده و در بازسازی مناطق سیل زده هزینه خواهد شد.

   محمدی از راه اندازی سامانه های جذب مشارکت های مردمی توسط بسیج سازندگی خبر داد و افزود: مبالغ جمع آوری شده یا باید تحویل بسیج سازندگی شوند یا از طریق کد دستوری #۱۱*۸۸۰* و آدرس سایت omranejtemaee.ir به حساب های پیش بینی شده، واریز و در سبد کمک های مساجد مربوطه درج گردد.

  فرمانده سپاه میانه از آحاد همشریان خواست تا در اجرای این طرح خداپسندانه ملی، سپاه و بسیج را یاری کنند.