پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ عابدین خرم افزود: یام راهپیمایی امروز یک کلمه است، ابطال معامله قرن، که طراحی آمریکایی ها و انگلیسی ها و اسراییلی ها است و این حضور در حقیقت مهر ابطال بر آن است. وی تاکید کرد: حضور مردم  در این راهپیمائی چشمگیر است و با زبان روزه آمدند تا بگویند، […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ عابدین خرم افزود: یام راهپیمایی امروز یک کلمه است، ابطال معامله قرن، که طراحی آمریکایی ها و انگلیسی ها و اسراییلی ها است و این حضور در حقیقت مهر ابطال بر آن است.

وی تاکید کرد: حضور مردم  در این راهپیمائی چشمگیر است و با زبان روزه آمدند تا بگویند، پای عهد خود با امام و رهبری محکم ایستاده اند.

سردار خرم اظهارداشت: نابودی رژیم صهیونیستی نزدیک بوده و این حضور مردم تاییدی برای این واقعیت پیش رو است.