پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام  حسن کاملی فر در جمع کارکنان سپاه ملکان، گفت: ایستادگی و مقاومت امت اسلامی نصرت الهی را به دنبال  دارد به گونه ای که طبق آیات قرآن سنت الهی بر این روال است که مسلمانان در هر جنگ و تحریم و در هر برهه ای از زمان که […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام  حسن کاملی فر در جمع کارکنان سپاه ملکان، گفت: ایستادگی و مقاومت امت اسلامی نصرت الهی را به دنبال  دارد به گونه ای که طبق آیات قرآن سنت الهی بر این روال است که مسلمانان در هر جنگ و تحریم و در هر برهه ای از زمان که استقامت و ایستادگی کردند خداوند امداد های غیبی خود را بر آنان فرستاد و حتی فرشتگان خود را برای کمک به آن ها نازل کرد.

وی افزود: ملت ایران نیز به پیروی از قرآن کریم استقامت کرده و بر همه ی تحریم ها پیروز  خواهند شد و پشت سر ولی فقیه حرکت کرده و شیطان بزرگ(آمریکا جنایتکار) را مثل همیشه شکست داده و ناکام خواهند گذاشت.