پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ منصوره کیانی، آموزش مربیان و معلمان را به خصوص در مقطع ابتدایی مهم ترین نکته در کنار آموزش خانواده ها دانست و افزود: تضاد خانواده و جامعه درباره این موضوع نگرش کودکان را دچار شبهه می کند. وی لزوم توجه به علایق، سلیقه ها و شرایط سنی مخاطبان را در […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ منصوره کیانی، آموزش مربیان و معلمان را به خصوص در مقطع ابتدایی مهم ترین نکته در کنار آموزش خانواده ها دانست و افزود: تضاد خانواده و جامعه درباره این موضوع نگرش کودکان را دچار شبهه می کند.

وی لزوم توجه به علایق، سلیقه ها و شرایط سنی مخاطبان را در نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب مهم خواند و بیان کرد: نوآوری و خلاقیت در این زمینه باید با مد نظر قرار دادن شرایط مخاطبان و در چهارچوب ظوابط اسلامی باشد.

کیانی حمایت از تولیدی های فعال در زمینه عفاف و حجاب و همچنین نظارت درست بر فروشگاه ها را از نکات قابل توجه توسط نهادهای ذیربط عنوان کرد.