پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام محمد نجف پور افزود: اگر برنامه ای برای جذب نسل جدید در مساجد نداشته باشیم بالطبع نتیجه این طرح کم اثر و مقطعی خواهد بود. وی ادامه داد: شناخت پیدا کردن از روحیات و خلقیات جوانان و نوجوانان یکی از مهم ترین اصول برای برنامه ریزی و روبرو […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام محمد نجف پور افزود: اگر برنامه ای برای جذب نسل جدید در مساجد نداشته باشیم بالطبع نتیجه این طرح کم اثر و مقطعی خواهد بود.

وی ادامه داد: شناخت پیدا کردن از روحیات و خلقیات جوانان و نوجوانان یکی از مهم ترین اصول برای برنامه ریزی و روبرو شدن با این نسل محسوب می شود.

حجت الاسلام نجف پور اضافه کرد: یکی از مهم ترین خصوصیات جوان، محبت طلبی و قهر ستیز بودن آن هاست که اگر هر جا این خصوصیت مورد توجه قرار بگیرد جوان و نوجوان جذب آن خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اهمیت روحانی مسجد در جذب جوانان و نوجوانان تاکید کرد: نقش روحانی در مسجد همانند پدر خانواده است و باید با عطوفت و مهربانی تلاش کند با نسل جدید ارتباط بگیرد و وظیفه خود را فقط اقامه نماز نداند.