پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ هادی هاشمی، گفت: شناخت عرصه های کار فرهنگی و موقعیت شناسی در جبهه فرهنگی برای مقابله با فرایند مهندسی شده دشمن، یک ضرورت است. وی تبیین نادرست و ناکافی مسایل فرهنگی و آگاهی کم متولین فرهنگی نسبت به جایگاه خود در کارکرد فرهنگی جامعه را یک مشکل بنیادین دانست. هاشمی […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ هادی هاشمی، گفت: شناخت عرصه های کار فرهنگی و موقعیت شناسی در جبهه فرهنگی برای مقابله با فرایند مهندسی شده دشمن، یک ضرورت است.

وی تبیین نادرست و ناکافی مسایل فرهنگی و آگاهی کم متولین فرهنگی نسبت به جایگاه خود در کارکرد فرهنگی جامعه را یک مشکل بنیادین دانست.

هاشمی اظهار کرد: مساجد، بسیج، و شئونات فرهنگی جامعه، جبهه های فرهنگی جامعه هستند و متولیان فرهنگی باید با تقویت و تولید محتوا برای این جبهه ها، انقلابی گری خود را به اثبات برسانند.

معاون فرهنگی هنری سپاه آذربایجان شرقی با اشاره به آسیب پذیری فرهنگ در طول زمان، گفت: فرهنگ، یک جریان رو به رشد، پویا و تحولگراست و اگر برنامه های درستی برای ترمیم و نگهداری آن اندیشیده نشود، گسترش ضایعات و هجمه ها ممکن است به تغییر بنیادین فرهنگ حاکم بیانجامد.

هاشمی با اشاره به اینکه انقلاب ما در بستر و با تاکید بر گفتمان دینی و اسلامی و بازخوانی سیره ائمه اطهار(ع) توسط حضرت امام خمینی(ره)، بوجود آمده است و گفتمان آن یک گفتمان جامع، پرمغز و فراگیر است، اظهار کرد: در چنین گفتمانی چیزی با ارزش تر از مباحث فرهنگی نداریم و اگر مباحث فرهنگی جزو دغدغه های اصلی مسئولان قرار گیرد بی شک مفاهیم انقلاب به سرعت در جهان، گسترش خواهد یافت.

وی با تاکید بر لزوم حرکت همگانی در مسیر حفظ فرهنگ اسلامی انقلابی، تولید، توزیع و مصرف را سه شکل کار فرهنگی برشمرد و اظهارداشت: اگر بخواهیم در فرهنگ جامعه موثر باشیم یا باید تولید کننده محصولات فرهنگی باشیم، یا توزیع کننده، یا مصرف کننده و یا ترکیبی از این سه کارکرد را در خود تقویت کنیم.

کارگاه آموزش و توانمند سازی مدیران فرهنگی و اجتماعی حوزه ها و پایگاه های بسیج با شرکت بیش از ۱۵۰ نفر خواهران و برادران در حسینیه امام خمینی(ره) سپاه میانه برگزار شد.