پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ رقیه نوری زاده در نشست کارگروه هیات اندیشه ورزی بسیج جامعه زنان استان، افزود: امروز متاسفانه وضعیت حجاب در جامعه مطلوب نیست در حالی که اساس کانون خانواده موضوع حجاب و عفاف است. وی توجه به موضوع حجاب و اثربخشی آن را در وضعیت کنونی وظیفه همه نهادهای قرهنگی عنوان […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ رقیه نوری زاده در نشست کارگروه هیات اندیشه ورزی بسیج جامعه زنان استان، افزود: امروز متاسفانه وضعیت حجاب در جامعه مطلوب نیست در حالی که اساس کانون خانواده موضوع حجاب و عفاف است.

وی توجه به موضوع حجاب و اثربخشی آن را در وضعیت کنونی وظیفه همه نهادهای قرهنگی عنوان و بیان کرد: باید کمرنگی این فریضه در جامعه به صورت اساسی کالبدشکافی و آسیب شناسی شود.

نوری زاده نقش جوانان را در این خصوص مهم دانست و اظهارداشت: همچنانکه رهبر فرزانه انقلاب نیز تاکید دارند در گام دوم انقلاب نقش جوانان قطعا مهم است و موضوع حجاب نیز در این راستا می تواند یکی از نکات کلیدی باشد.

در این نشست هریک از اعضای هیات ادیشه ورز بسیج جامعه زنان در خصوص برگزاری همایش «حافظان حریم خانواده» نکته نظرات خود را ارائه کردند.