پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت السلام سید تقی امیر فاطمی در کلاس قرآن این ناحیه، افزود: در زبان عربی تعابیر مختلفی برای بیان نزدیکی یا دوری افراد نسبت به همدیگر وجود دارد و استفاده می شود. ولی در مورد دوری یا نزدیکی خداوند متعال به بندگان خود، با توجه به عظمت و بزرگی خداوند، […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت السلام سید تقی امیر فاطمی در کلاس قرآن این ناحیه، افزود: در زبان عربی تعابیر مختلفی برای بیان نزدیکی یا دوری افراد نسبت به همدیگر وجود دارد و استفاده می شود. ولی در مورد دوری یا نزدیکی خداوند متعال به بندگان خود، با توجه به عظمت و بزرگی خداوند، در قرآن کریم آمده است؛ «ما به بندگان خود حتی از رگ گردن آن ها نزدیک تریم».

وی تاکید کرد: در چنین لطفی که خداوند به انسان نزدیک است، قرائت، تفسیر و فهم درست آیات قرآن لازمه بهره مندی هرچه تمامتر انسان از این دریای بیکران الهی است.