پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ قادر تقوی  افزود: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و الگو قرار دادن آن ها در امورات زندگی مهم ترین وظیفه نیروهای مسلح است. وی تاکید کرد: شهدا از یک طرف درس ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان و از طرف دیگر درس اطاعت پذیری و مطیع امر رهبری بودن […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ قادر تقوی  افزود: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و الگو قرار دادن آن ها در امورات زندگی مهم ترین وظیفه نیروهای مسلح است.

وی تاکید کرد: شهدا از یک طرف درس ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان و از طرف دیگر درس اطاعت پذیری و مطیع امر رهبری بودن را به ما آموختند که با مطالعه وصیت نامه شهدا این موارد را به خوبی می توان درک کرد.