پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام نجفی با اشاره به القاب متعدد آن حضرت اظهار داشت: او منتقم است و انتقام مظلومان و ستمدیدگان را از ظالمان گرفته  و جهان پر از ظلم و جور را با عدل و داد سیراب خواهد کرد، این مژده بزرگی بر منتظران واقعی است. وی اضافه کرد: یاد […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام نجفی با اشاره به القاب متعدد آن حضرت اظهار داشت: او منتقم است و انتقام مظلومان و ستمدیدگان را از ظالمان گرفته  و جهان پر از ظلم و جور را با عدل و داد سیراب خواهد کرد، این مژده بزرگی بر منتظران واقعی است.

وی اضافه کرد: یاد و نام آن امام معصوم و عدالت گستر و ظلم ستیز زنده کننده عدل و داد، احکام نورانی دین مقدس اسلام، اخلاق نبوی، شجاعت علوی، ایثار حسینی و همه زیبایی ها بوده و جان و دل انسان ها را با مکارم اخلاقی صفا و جلا بخشیده و ظلم و طغیان و فساد و بد اخلاقی را با شجاعت و شمشیر پایان خواهد داد.