پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ علی رشیدی با تاکید بر اعتماد به نسل جوان در مدیریت کشور افزود: جوانان دهه ۶۰ از انقلاب و ارزش های اسلامی و از حریم کشور دفاع کردند و جوانان مومن و انقلابی امروز نیز همانند آن ها بلکه در برخی مواقع با روحیه بیشتر از ارزش های اسلام و […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ علی رشیدی با تاکید بر اعتماد به نسل جوان در مدیریت کشور افزود: جوانان دهه ۶۰ از انقلاب و ارزش های اسلامی و از حریم کشور دفاع کردند و جوانان مومن و انقلابی امروز نیز همانند آن ها بلکه در برخی مواقع با روحیه بیشتر از ارزش های اسلام و انقلاب و حریم اهل بیت دفاع می کنند.

وی ادامه داد: مسئولان کشور به جوانان میدان بدهند و آن ها را خوب تحویل بگیرند چراکه ما در هرجایی که مدیریت اجرایی را به جوانان مومن انقلابی سپرده ایم، همانجا به توفیقات زیادی دست یافته ایم.