پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ عابدین خرم افزود: ضروری ترین رسالت هنرمندان در گام دوم انقلاب توجه به منظومه فکری رهبر فرزانه انقلاب است تا بر اساس آن هوشمندانه در برابر هجمه های بیگانگان نقش آفرین باشند. وی با بیان اینکه هجمه فرهنگی و تفکر وارداتی موجب تخریب فرهنگ ارزشی می شود، یادآور شد: اگر […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/

عابدین خرم افزود: ضروری ترین رسالت هنرمندان در گام دوم انقلاب توجه به منظومه فکری رهبر فرزانه انقلاب است تا بر اساس آن هوشمندانه در برابر هجمه های بیگانگان نقش آفرین باشند.

وی با بیان اینکه هجمه فرهنگی و تفکر وارداتی موجب تخریب فرهنگ ارزشی می شود، یادآور شد: اگر در دهه های گذشته به بیانیه های رهبر فرزانه انقلاب توجه و عمل می کردیم اکنون وضعیت فرهنگی کشورمان مطلوب تر از این بود.

سردار عابدین خرم اضافه کرد: ایران با قدمت تاریخی و مفاخر اسلامی که دارد، ارزشمندترین الگو را برای جریان سازی هنر دارد بنابراین هنرمندان باید با گام گذاشتن در مسیر گذشتگان طی مسیر کنند و این مسیر پس از انقلاب به خوبی ترسیم شده است.

فرمانده سپاه عاشورا در ادامه با اشاره به نامگذاری روز شهادت شهید آوینی به عنوان روز «هنر انقلاب»، خاطرنشان کرد؛ انقلاب تاکنون دستاوردهای زیادی داشته که وجود هنرمندی جهادی چون شهید آوینی نیز از برکات آن است، هنرمندی که با آثارش سبقه انقلابی خود را نشان داد و ماندگار شد.

در پایان این نشست از هنرمندان بسیجی و مسئولان کانون های بسیج هنرمندان شهرستان ها تجلیل شد.