پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ الیاس گلمحمدزاده افزود: هنرمندان با خلق آثار هنری می توانند در فرهنگ جامعه نقش آفرین باشند چراکه استقلال و هویت هر جامعه ای در گرو فرهنگ آن است. وی اضافه کرد: اگر کشوری در فرهنگش دارای استقلال و هویت باشد در حوزه های دیگر نیز موفق خواهد بود و علت […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ الیاس گلمحمدزاده افزود: هنرمندان با خلق آثار هنری می توانند در فرهنگ جامعه نقش آفرین باشند چراکه استقلال و هویت هر جامعه ای در گرو فرهنگ آن است.

وی اضافه کرد: اگر کشوری در فرهنگش دارای استقلال و هویت باشد در حوزه های دیگر نیز موفق خواهد بود و علت آن زیربنایی بودن فرهنگ است بنابراین هنرمندان در این خصوص نقش موثری دارند.

گلمحمدزاده ادامه داد: اگر فرهنگ دارای استقلال نباشد دچار وابستگی به فرهنگ وارداتی می شود همچنانکه در دوران طاغوت کشورمان این گونه بود و تاکنون هم اثرات آن را شاهد هستیم.