پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام محمدرضا رحمانی افزود: مشکلات کنونی کشور ما اقتصادی است چه مشکلاتی که از طریق کنج اندیشان داخلی وچه از سوی دشمنان خارجی تحمیل می شود بنابراین برای برون رفت از این مشکلات و حل اساسی مشکلات باید تولید را رونق بخشیم و در این راستا حامی تولیدکنندگان نیز […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام محمدرضا رحمانی افزود: مشکلات کنونی کشور ما اقتصادی است چه مشکلاتی که از طریق کنج اندیشان داخلی وچه از سوی دشمنان خارجی تحمیل می شود بنابراین برای برون رفت از این مشکلات و حل اساسی مشکلات باید تولید را رونق بخشیم و در این راستا حامی تولیدکنندگان نیز باشیم.

وی تاکید کرد: از دستگاه های قضایی و مبارزه کنندگان با مفاسد اقتصادی نیز انتظار داریم با زمینه سازی عدالت اقتصادی با مفسدین به جد برخورد لازم را داشته باشند و نگذارند سرمایه این ملت به تاراج برده شود.