پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ توکل فرهادی افزود: راهیان عملیات بی بدیل در سطح جهان به حساب می آید چراکه بهترین فناوری برای ارتباط با جوانان است. وی اضافه کرد: مناطق عملیاتی تاثیر بسزایی در جوانان و ادامه زندگی آن ایجاد می کند بنابراین امروز رسانه ها وظیفه خطیر اطلاع رسانی و آگاه سازی در […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/

توکل فرهادی افزود: راهیان عملیات بی بدیل در سطح جهان به حساب می آید چراکه بهترین فناوری برای ارتباط با جوانان است.

وی اضافه کرد: مناطق عملیاتی تاثیر بسزایی در جوانان و ادامه زندگی آن ایجاد می کند بنابراین امروز رسانه ها وظیفه خطیر اطلاع رسانی و آگاه سازی در این خصوص را دارند.

فرهادی با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور در طول سال، اظهارداشت: راهیان نور از اعزام به مناطق عملیتی شمالغرب و از مهر کلید می خورد و تا فرودین سال بعد تداوم می یابد.

وی با اشاره به خدمات رسانی زائران در اردوگاه شهید باکری، بیان کرد: اردوگاه راهیان نور شهید باکری روزانه آماده خدمات رسانی برای اسکان و تغذیه مردم است و در این راستا سازمان ها و نهادهای مردمی نیز در کنار خیرین و سپاه به زائران خدمت می کنند.