پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ میر ابوالفضل ایرانی راهیان نور را بهترین فرصت برای ارتباط با جوانان دانست و خاطرنشان کرد: در برابر تهاجم دشمنان و نفوذ های ‌متعدد در عرصه های مختلف، راهیان نور در بیشتر مواقع حیله و مکر دشمنان را خنثی کرده و جوانان را در مقابل این همه تهدیدات واکسینه کنند. […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ میر ابوالفضل ایرانی راهیان نور را بهترین فرصت برای ارتباط با جوانان دانست و خاطرنشان کرد: در برابر تهاجم دشمنان و نفوذ های ‌متعدد در عرصه های مختلف، راهیان نور در بیشتر مواقع حیله و مکر دشمنان را خنثی کرده و جوانان را در مقابل این همه تهدیدات واکسینه کنند.

وی در ادامه با اشاره به وِزگی های اخلاقی شهدا و معرفی آن ها به عنوان الگو، تاکید کرد: مسئولان باید صداقت گفتار و رفتار از شهید باکری بیاموزند چراکه قول و عمل شهید باکری موجب ماندگاری یاد و نام ایشان شده است.