پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ جواد غفاری افزود: راهیان نور یکی از تورهای الهی برای جذب و هدایت بندگان به سوی خود است. وی ایثار و شهامت شهدا را بهترین درس شهدا برای جوانان دانست و حاطرنشان کرد: برخی از مسئولان صداقت گفتار و عمل را باید از شهید باکری بیاموزند. غفاری مناطق عملیاتی و […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ جواد غفاری افزود: راهیان نور یکی از تورهای الهی برای جذب و هدایت بندگان به سوی خود است.

وی ایثار و شهامت شهدا را بهترین درس شهدا برای جوانان دانست و حاطرنشان کرد: برخی از مسئولان صداقت گفتار و عمل را باید از شهید باکری بیاموزند.

غفاری مناطق عملیاتی و راهیان نور را بهترین زمان و مکان برای خودسازی عنوان کرد.