پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ این کاروان قرار است طی پنج روز با حضور در محل های رزم رزمندگان اسلام در مقابل جبهه دشمن متجاوز، در یادمان های موجود در مناطق پیوند خود با شهدا را عمیق تر و نزدیکتر کرده و از نزدیک با رشادتها و جانفشانی های شهدا آشنا شوند.    شرکت کنندگان […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ این کاروان قرار است طی پنج روز با حضور در محل های رزم رزمندگان اسلام در مقابل جبهه دشمن متجاوز، در یادمان های موجود در مناطق پیوند خود با شهدا را عمیق تر و نزدیکتر کرده و از نزدیک با رشادتها و جانفشانی های شهدا آشنا شوند.

   شرکت کنندگان در این کاروان معنوی در طول مسیر از برنامه های متعدد فرهنگی و همچنین خاطره گویی ها و روایتگری رزمندگان و ایثارگران حاضر در کاروان بهره مند می شوند.