عابدین خرم افزود: سپاه عاشورا با همت کامل در گسترش فضای سبز تلاش می‌کند تا ان‌شاءالله وضعیت بهتر از گذشته شود و در روز درختکاری سال گذشته، ۳۰۰ نهال کاشتیم که از این تعداد فقط ۲۱ نهال آسیب دیده و بقیه سالم هستند. وی اظهار داشت: در دین ما درخت مانند یک موجود زنده مورد […]

عابدین خرم افزود: سپاه عاشورا با همت کامل در گسترش فضای سبز تلاش می‌کند تا ان‌شاءالله وضعیت بهتر از گذشته شود و در روز درختکاری سال گذشته، ۳۰۰ نهال کاشتیم که از این تعداد فقط ۲۱ نهال آسیب دیده و بقیه سالم هستند.

وی اظهار داشت: در دین ما درخت مانند یک موجود زنده مورد تکریم و احترام قرار می‌گیرد، اما متاسفانه ما قدر و قیمت درختان را کمتر می‌دانیم. آمار و ارقام نشان می‌دهند که مراتع ما در خطر هستند.