پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ احمد عبادی افزود: انقلاب اسلامی برای ایران آغاز رهایی از وابستگی به غرب و قدرت های خارجی و اتکا و خود باوری در تمامی زمینه های علمی بود. وی ادامه داد: متاسفانه علاوه بر رسانه های قدرت های خارجی، برخی عناصر در داخل کشور نیز دستاورد های انقلاب را نادیده […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ احمد عبادی افزود: انقلاب اسلامی برای ایران آغاز رهایی از وابستگی به غرب و قدرت های خارجی و اتکا و خود باوری در تمامی زمینه های علمی بود.

وی ادامه داد: متاسفانه علاوه بر رسانه های قدرت های خارجی، برخی عناصر در داخل کشور نیز دستاورد های انقلاب را نادیده گرفته و فقط تلاش در ایجاد نا امیدی و‌ نادیده گرفتن پیشرفت های کسب شده پس از انقلاب در کشور را دارند.

عبادی اضافه کرد: پس از انقلاب در تمامی زمینه ها اعم از علمی، صنعتی، دفاعی و … همانند صنعت نانو، صنعت هوا و فضا و صنعت موشکی پیشرفت شگرفی داشته است و نمی توان آن را نادیده گرفت.

فرمانده سپاه هوراند خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که قدرت های خارجی موج نا امیدی را در جامعه ایران منتشر می کنند ملت ما باید امیدوار باشند و تلاش خود در انتشار روحیه امید و نشاط وخودباوری در جامعه را دو چندان و بیش تر از پیش کنند.