پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ جواد قهرمانزاده افزود: یکی از ویژگی های  انقلابی بودن و انقلابی ماندن دانش آموزان انگیزه و یا همان امید است، انگیزه مهمترین شاخصه یک دانش آموز انقلابی است که برای حفظ موجودیت اسلامی و ایرانی خود باید داشته باشد. وی ادامه داد: اخلاق مدار بودن با رویکرد اسلامی و آتش […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ جواد قهرمانزاده افزود: یکی از ویژگی های  انقلابی بودن و انقلابی ماندن دانش آموزان انگیزه و یا همان امید است، انگیزه مهمترین شاخصه یک دانش آموز انقلابی است که برای حفظ موجودیت اسلامی و ایرانی خود باید داشته باشد.

وی ادامه داد: اخلاق مدار بودن با رویکرد اسلامی و آتش به اختیار بودن از دیگر ویژگی های یک دانش آموز انقلابی است که باید ابتکار به خرج بدهد و همیشه پا در رکاب  و گوش به فرمان ولی فقیه باشد.