پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حکیمیان با اشاره به زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … حضرت فاطمه(س) بیان کرد: فاطمه(س) در خانه مادری مهربان برای فرزندانش بود و برای همسرش علی(ع) همسری با عاطفه بود، نکاتی که امروز در زندگی بانوان ما دیده نمی شود. وی تاکید کرد: اگر بانوان ما عاطفه همسری را در […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حکیمیان با اشاره به زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … حضرت فاطمه(س) بیان کرد: فاطمه(س) در خانه مادری مهربان برای فرزندانش بود و برای همسرش علی(ع) همسری با عاطفه بود، نکاتی که امروز در زندگی بانوان ما دیده نمی شود.

وی تاکید کرد: اگر بانوان ما عاطفه همسری را در زندگی مراعات کنند و آرام دل همسرانشان و فرزندان خود باشند قطعا جامعه ما شاهد چنین آسیب های اجتماعی و دور از شان انسانی نخواهد بود.

حکیمیان اضافه کرد: فاطمه(س) فعالیتش منحصر به خانه نبود و در مسایل سیاسی و اجتماعی زمان خود فعال بود ولی هرگز این فعالیت ها مانع نشد به زندگی فردی و امور زندگی اش بپردازد.

وی ادامه داد: با مطالعه زندگی حضرت فاطمه(س) می توانیم زندگی خود را در مسیر سیره ایشان قرار دهیم و بنای زندگی خود را محکم و فاطمی سازیم که در این صورت شاهد سلامت جامعه خواهیم بود.