پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ منصوره کیانی افزود: پیش از انقلاب تنها نگرش به زن به عنوان ابزار و کالا مطرح بود که پیروزی انقلاب این نوع نگاه را متحول کرده و هویت واقعی زن را برگرداند. وی اضافه کرد: زن به عنوان الگوی فاطمی اکنون در نظام مطرح است تا هویت واقعی خود را […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ منصوره کیانی افزود: پیش از انقلاب تنها نگرش به زن به عنوان ابزار و کالا مطرح بود که پیروزی انقلاب این نوع نگاه را متحول کرده و هویت واقعی زن را برگرداند.

وی اضافه کرد: زن به عنوان الگوی فاطمی اکنون در نظام مطرح است تا هویت واقعی خود را با حضور در عرصه های مختلف نشان دهد و به دنیا بقیولاند که زن مسلمان رسالت اصلی اش تربیت نسل سالم است.