پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت السلام محمد نجف پور افزود: در مطالعه طول تاریخ بشر هر جا با بصیرت و آگاهی قدم برداشته و نقش خود را بجا ایفا کرده هر فتنه و دسیسه ای را شکست داده است. وی ادامه داد: از نمونه این فتنه ها را در سال ۸۸ دیدیم که مردم […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت السلام محمد نجف پور افزود: در مطالعه طول تاریخ بشر هر جا با بصیرت و آگاهی قدم برداشته و نقش خود را بجا ایفا کرده هر فتنه و دسیسه ای را شکست داده است.

وی ادامه داد: از نمونه این فتنه ها را در سال ۸۸ دیدیم که مردم با بصیرت ایران اسلامی حتی بهتر از برخی خواص ظاهر شدند و بساط فتنه و فتنه گران را با هم در هم پیچیدند.

حجت اسلام  نجف پور اظهار داشت: امروز فردی می تواند در فضای مسموم و غبار آلوده ای که دشمنان و بدخواهان ایجاد می کنند نجات یابد و درست عمل کند که به سلاح بصیرت و اگاهی مجهز باشد.