پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حبیب دباغی افزود: در این روز مهم که به فرموده امام خامنه ای در تاریخ ماند مردم بار دیگر با اقدامی خود جوش تمام معادلات و نقشه های چندین ساله استکبار را در هم پیچیدند. وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی هر بار با برنامه ریزی های کلان به هر […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حبیب دباغی افزود: در این روز مهم که به فرموده امام خامنه ای در تاریخ ماند مردم بار دیگر با اقدامی خود جوش تمام معادلات و نقشه های چندین ساله استکبار را در هم پیچیدند.

وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی هر بار با برنامه ریزی های کلان به هر ترفند و نقشه ای روی می آورند تا بلکه بتوانند این نظام که ثمره خون های صدها هزار شهید و جانباز و ایثارگر است را از ادامه راه باز دارند ولی به حول قوه الهی این را به گور خواهند برد.

دباغی بیان داشت: البته همه باید با اطاعت از امام خامنه ای و با بصیرت بالا و حضور به موقع و موثر خود در ادامه این راه بکوشیم و نقش خود را به مانند گذشتگان درست ایفا کنیم.