پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/حامد شب خیز توجه به آسیب ها و تهدیدهای فرهنگی در حوزه شعر را مهم دانست و اظهارداشت: شاعران ارزشی و بسیجی باید در این حوزه ورود کرده و با تولید محتوای فاخر نقش آفرینی کنند. وی توجه به استعدادهای جوان و نوپا را در این خصوص حیانی خواند و تاکید […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/حامد شب خیز توجه به آسیب ها و تهدیدهای فرهنگی در حوزه شعر را مهم دانست و اظهارداشت: شاعران ارزشی و بسیجی باید در این حوزه ورود کرده و با تولید محتوای فاخر نقش آفرینی کنند.

وی توجه به استعدادهای جوان و نوپا را در این خصوص حیانی خواند و تاکید کرد: با تربیت این هنرمندان به یقین خواهیم توانست نیروهای ارزشی برای هنرآفرینی در عرصه های مختلف انقلاب تربیت کنیم.

شب خیز همچنین از برگزاری جلسه شعرخوانی شاعران به مناسبت نهم دی خبر داد و افزود: مقدمات این محفل شعری ترتیب داده شده است و با هماهنگی های صورت گرفته این جلسه در راستای گرامیداشت حماسه نهم دی برگزار می شود.