پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ مشایخی افزود: این سبک زندگی کانون خانواده را در جنگ اقتصادی و فرهنگی هدف قرار داده است تا بتواند با انقلاب مقابله کند و عده ای نیز به جای باور موضوع سیاست های غلط در این خصوص را دنبال و تکرار می کنند. وی اگاهی بخشی به طیف بانوان را […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ مشایخی افزود: این سبک زندگی کانون خانواده را در جنگ اقتصادی و فرهنگی هدف قرار داده است تا بتواند با انقلاب مقابله کند و عده ای نیز به جای باور موضوع سیاست های غلط در این خصوص را دنبال و تکرار می کنند.

وی اگاهی بخشی به طیف بانوان را در توجه به سبک زندگی سالم و پرهیز از مصرف گرائی را در مقابله با جنگ اقتصادی و فرهنگی دشمن که با ابزارهای رسانه چون فضای مجازی در حال ترویج است مهم دانست.