پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ رقیه نوری زاده افزود: امروز بانوان باید در شرایطی که دشمن با جنگ اقتصادی تلاش دارد کانون خانواده ها را متزلزل کند با مدیریت درست نقش راهبردی خود را در اقتصاد نشان دهند. وی نکته مورد توجه دیگر را مطالبه گری زنان از جامعه عنوان و اظهارداشت: زنان باید به […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ رقیه نوری زاده افزود: امروز بانوان باید در شرایطی که دشمن با جنگ اقتصادی تلاش دارد کانون خانواده ها را متزلزل کند با مدیریت درست نقش راهبردی خود را در اقتصاد نشان دهند.

وی نکته مورد توجه دیگر را مطالبه گری زنان از جامعه عنوان و اظهارداشت: زنان باید به عنوان نیمی از پیکره جامعه خواستار تحقق ارزش ها در جامعه باشند و از مسئولان تحقق آن را مطالبه کنند.

نوری زاده در ادامه رصد و احصا مشکلات جامعه در حوزه زنان از نطر امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … از اهداف مهم مجمع عالی بسیج برشمرد و گفت: مجمع تلاش داد با احصا موارد مهم در این خصوص سند راهبردی خود را تدوین و اجرا کند.

رئیس کارگروه مجمع عالی بسیج جامعه زنان سپاه آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سند راهبردی مجمع همچنین شرایط کنونی را با شرایط آرمانی تطبیق و نسبت به آسب ها و چالش ها راهکارهایی را در مجمع برای تحقق آن ها ارائه می کند.