پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ محمدحسن مرکیدی با بیان اینکه در مرند۶۰درصد مردم در حوزه خدمات ارائه خدمات می دهند و ۲۵درصد به کشاورزی و ۱۵درصد در صنعت مشغول فعالیت هستند در حالی که کشاورزی که مادر تولیدات است به بوته فراموشی سپرده شده است. وی افزود: تعداد کمی که در کار کشاوری فعالیت می […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ محمدحسن مرکیدی با بیان اینکه در مرند۶۰درصد مردم در حوزه خدمات ارائه خدمات می دهند و ۲۵درصد به کشاورزی و ۱۵درصد در صنعت مشغول فعالیت هستند در حالی که کشاورزی که مادر تولیدات است به بوته فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: تعداد کمی که در کار کشاوری فعالیت می کنند بصورت سنتی است و در مواقعی هم که نتیجه چندانی حاصل نمی شود به شهرها روی می آورند.

در آیینی صندوق قرض الحسنه گروه جهادی شهیده ناهید فاتحی کرجو حوزه خواهران فاطمه(س) سپاه مرند مستقر در شهر کشکسرای با حضور مسئولان افتتاح شد.