پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام حسن کاملی فر افزود: داشتن اطلاعات کافی و شناخت عناصر فرهنگی پایگاه ها و مساجد و ارتباط پیدا کردن با آن ها تاثیر بسزایی در پیشرفت برنامه های بسیج خواهد داشت. وی برنامه ریزی و دنبال کردن اهداف را مهم دانست و اظهارداشت: برای اینکه به اهدافمان در […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام حسن کاملی فر افزود: داشتن اطلاعات کافی و شناخت عناصر فرهنگی پایگاه ها و مساجد و ارتباط پیدا کردن با آن ها تاثیر بسزایی در پیشرفت برنامه های بسیج خواهد داشت.

وی برنامه ریزی و دنبال کردن اهداف را مهم دانست و اظهارداشت: برای اینکه به اهدافمان در بسیج برسیم باید جامعه آماری خود را بشناسیم و برنامه ریزی و هدف مناسب داشته باشیم.

حجت الاسلام حسن کاملی فر افزود: داشتن اطلاعات کافی و شناخت عناصر فرهنگی پایگاه ها و مساجد و ارتباط پیدا کردن با آن ها تاثیر بسزایی در پیشرفت برنامه های بسیج خواهد داشت.

وی برنامه ریزی و دنبال کردن اهداف را مهم دانست و اظهارداشت: برای اینکه به اهدافمان در بسیج برسیم باید جامعه آماری خود را بشناسیم و برنامه ریزی و هدف مناسب داشته باشیم.