پایگاه اطلاع سانی سپاه عاشورا/ عابدین خرم  هدف از برگزاری این رزمایش را سنجش میزان آمادگی بسیجیان و اجرای تمرینات آموزش دیده به صورت عملی عنوان کرد. وی اجرای این رزمایش را ایجاد انگیزه در نیروهای گردان امام حسین(ع) و گردان های رزمی پشتیبانی، آمادگی رزم و ارتقای توان بازدارندگی نیروها برشمرد. سردار خرم اجرای […]

پایگاه اطلاع سانی سپاه عاشورا/ عابدین خرم  هدف از برگزاری این رزمایش را سنجش میزان آمادگی بسیجیان و اجرای تمرینات آموزش دیده به صورت عملی عنوان کرد.

وی اجرای این رزمایش را ایجاد انگیزه در نیروهای گردان امام حسین(ع) و گردان های رزمی پشتیبانی، آمادگی رزم و ارتقای توان بازدارندگی نیروها برشمرد.

سردار خرم اجرای عملیات تاخیری، کمین و ضد کمین، هلی برد و .. را از محورهای مهم این رزمایش نام برد و گفت: نیروها در این رزمایش با عملیات خود به اهداف از پیش تعیین شده دست می یابند.

فرمانده سپاه عاشورا از حضور داوران ستاد کل سپاه و قرارگاه امام حسین(ع) در این رزمایش خبر داد و افزود: این داروان بر اجرای رزمایش و تمرینات نیروها نظارت دارند.

این رزمایش با حضور گردان های امام حسین(ع) نواحی سپاه عاشورا و نیروهای رزم و پشتیبانی لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا از ششم آذر آغاز و هم اکنون در حال برگزاری است.