پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ الیاس گلمحمدزاده افزود: امروز وحدت بسیج و تفکر بسیجی در جامعه ما جریان دارد است و یکی از برنامه‌های دشمن بهم زدن همین وحدت می‌باشد. وی به خدمت به مردم را سرلوحه بسیج دانست و گفت: رأس برنامه‌های بسیج در چندین سال، خدمت به مردم و محرومیت زدایی است و […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ الیاس گلمحمدزاده افزود: امروز وحدت بسیج و تفکر بسیجی در جامعه ما جریان دارد است و یکی از برنامه‌های دشمن بهم زدن همین وحدت می‌باشد.

وی به خدمت به مردم را سرلوحه بسیج دانست و گفت: رأس برنامه‌های بسیج در چندین سال، خدمت به مردم و محرومیت زدایی است و میز خدمت در ادارات نیز به همین منظور است.

گلمحمدزاده تاکید کرد: وقتی دشمن با توطئه به دنبال این بود که چهل سالگی انقلاب را نبیند رهبر انقلاب با هوشمندی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را در پنجاه سال آینده مشخص کردند.

معاون هماهنگی فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به اینکه پیشرفت‌های بعد از انقلاب قابل قیاس با گذشته نیست، خاطرنشان ساخت: این نخبگان بودند که روند تغییر و تحول علمی را به وجود آوردند و امروز انتظار این است که بسیج و سپاه جوانان نخبه را در این بستر حمایت کند.