پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام کاملی فر افزود: تا زمانی که امت اسلامی و رهبر آن پشت انقلاب باشند نظام انقلاب اسلامی شکست ناپذیر خواهد بود و دشمنی چهل ساله استکبار که از آغاز انقلاب تاکنون بدون حتی یک روز وقفه ادامه داشته نشانگر درستی راه نظام است. وی اظهارداشت: تحریم های شدید […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حجت الاسلام کاملی فر افزود: تا زمانی که امت اسلامی و رهبر آن پشت انقلاب باشند نظام انقلاب اسلامی شکست ناپذیر خواهد بود و دشمنی چهل ساله استکبار که از آغاز انقلاب تاکنون بدون حتی یک روز وقفه ادامه داشته نشانگر درستی راه نظام است.

وی اظهارداشت: تحریم های شدید اقتصادی با نیت فشار بر مردم نشانگر شکست های پی در پی سیاست های جهان استکبار در مسائل منطقه ای و فرا منطقه ای است بنابراین اندیشه، تفکر و فرهنگ بسیجی نجات بخش است.

حجت الاسلام کاملی فر ادامه داد: اکنون نیز در هر صحنه ای که ایران اسلامی نیاز به دفاع و فداکاری دارد بسیج آنجا حاضر است و این محدود به مرزهای کشور نیست و نتیجه فرهنگ بسیجی امروز در عراق و سوریه کاملا مشهود است.