پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حسین قربانی افزود: بسیج در همه زمینه‌ها معمولا پیشرو و امیدبخش مردم است. حوزه مداحی و ستایشگری اهل بیت عصمت و طهارت یکی از فرصت‌های نظام در برابر جنگ نرم است که در اینجا نقش بسیج مداحان در استفاده حداکثری از این فضا می‌تواند بسیار اثرگذار باشد وی ادامه داد: […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حسین قربانی افزود: بسیج در همه زمینه‌ها معمولا پیشرو و امیدبخش مردم است. حوزه مداحی و ستایشگری اهل بیت عصمت و طهارت یکی از فرصت‌های نظام در برابر جنگ نرم است که در اینجا نقش بسیج مداحان در استفاده حداکثری از این فضا می‌تواند بسیار اثرگذار باشد

وی ادامه داد: عرصه مداحی به یک رسانه تبدیل شده است، امروز مداحی اهل بیت عصمت و طهارت یکی از بزرگترین رسانه‌های اثرگذار و چهره به چهره و رسانه‌ای زنده و اثرگذار است؛ باید به جامعه مداحی و مداح در تراز انقلاب کمک کرد تا پیامشان گستره بزرگ تری را در بر بگیرد.

قریانی خاطرنشان کرد: در عرصه مداحی، بسیج می‌تواند کار‌های بسیار بزرگی انجام دهد و پرچمدار پیام انقلاب باشد.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب تأکید بر مراقبت از ورود آسیب به قشر مداح داشته اند، افزود: رهبری در خصوص مداحان فرمایشات بسیاری دارند، اگر بتوانیم منویات ایشان را در این حوزه عملیاتی کنیم، می‌توانیم به راحتی مقابل انحرافات دشمن بایستیم.

قربانی بیان کرد: امروز باید به فکر تربیت و آموزش مداحان نوجوان و نونهال طی یک برنامه بلند مدت و حساب شده باشیم و بدانیم که صرفا با برگزاری جلسات دوره‌ای به جایی نمی‌رسیم.