پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ امیر نصیر بیگی افزود: با توجه به اینکه مساجد پایگاه فرهنگی، اجتماعی و فکری مردم در اسلام هستند، کانون اصلی شکل گیری انقلاب هم مساجد بود چنانکه پس از پیروزی انقلاب هنرمندان بزرگ ارزشی چون سلحشور، امیرحسین فردی و حبیب غنی پور رشد کردند و به جامعه معرفی شدند. وی […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ امیر نصیر بیگی افزود: با توجه به اینکه مساجد پایگاه فرهنگی، اجتماعی و فکری مردم در اسلام هستند، کانون اصلی شکل گیری انقلاب هم مساجد بود چنانکه پس از پیروزی انقلاب هنرمندان بزرگ ارزشی چون سلحشور، امیرحسین فردی و حبیب غنی پور رشد کردند و به جامعه معرفی شدند.

وی اظهار داشت: تربیت و پرورش نیروهای ارزشی نیازمند ارتباط هنرمندان با مساجد است تا این ارتباط برقرار و تقویت شده و بتوان با تربیت گروه های تخصصی متعهد که دارای پشتوانه فکری و اعتقادی و برخوردار از آموزه های اسلام هستند محتوای ارزشی تولید کنند.

نصیربیگی ادامه داد: همچنین با شکل گیری منسجم نیروهای ارزشی محلات در محدوده جغرافیایی مساجد نیازهای فرهنگی هنری مساجد تامین شود.

وی اضافه کرد: نمی توان درصدی برای تاثیرگذاری این گروه ها ارائه داد ولی همین که نیروهای مساجد و نخبگان به صورت منسجم شکل بگیرند و متعهدانه بستر لازم را برای فعالیت گروه های هنری ایجاد و نیازهای فرهنگی و هنری را در محلات تامین کنند نشان دهنده نقش مهم فعالیت ها در محر مساجد است.