پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ منصوره کیانی، ویزیت رایگان بیماران، مشاوره روانشناسی، سنجش قند خون و فشارخون، غربالگری سرطان سینه از طریق کارشناسان مامایی و آموزش مسائل بهداشتی را محورهای این اردوهای جهادی عنوان کرد. وی اعزام پزشکان متخصص از جمله متخصص کودکان، ارتوپدی، چشم پزشکی و زنان به مناطق محروم را از دیگر اقدامات […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ منصوره کیانی، ویزیت رایگان بیماران، مشاوره روانشناسی، سنجش قند خون و فشارخون، غربالگری سرطان سینه از طریق کارشناسان مامایی و آموزش مسائل بهداشتی را محورهای این اردوهای جهادی عنوان کرد.

وی اعزام پزشکان متخصص از جمله متخصص کودکان، ارتوپدی، چشم پزشکی و زنان به مناطق محروم را از دیگر اقدامات بسیج جامعه زنان در همکاری با بسیج جامعه پزشکی برشمرد.