پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ علی جهانگیری افزود: سازمان بسیج علمی استان تلاش دارد، تحقیقات و طرح های انجام شده در این سازمان را به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی سوق دهد و نقاط ضعف و قوت را در این حیطه به صورت علمی بیان کند. وی با بیان این که سازمان بسیج علمی آذربایجان شرقی، […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ علی جهانگیری افزود: سازمان بسیج علمی استان تلاش دارد، تحقیقات و طرح های انجام شده در این سازمان را به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی سوق دهد و نقاط ضعف و قوت را در این حیطه به صورت علمی بیان کند.

وی با بیان این که سازمان بسیج علمی آذربایجان شرقی، باتکیه بر نیاز سنجی های انجام گرفته از مجموعه های بسیج اقشار استان، موضوع اقتصاد مقاومتی را دارای اولویت تشخیص داده است، اظهارداشت: بیش از یک سال بر روی موضوع «نقش بسیج اقشار در تحقق اقتصاد مقاومتی» کار شده و به صورت جداگانه از هر قشر بسیج مصاحبه و پژوهش به عمل آمده است.

جهانگیری ادامه داد: حاصل پژوهش های انجام یافته توسط این سازمان، گزارش ۲۲۰ صفحه ای از ۲۱ قشر بسیج شد که به صورت جداگانه و به صورت مباحثه ای برای هر قشر ارائه می شود.

مسئول سازمان بسیج علمی آذربایجان شرقی با تاکید بر این که سازمان بسیج علمی، تنها قصد انجام کار صرفا علمی را ندارد، خاطرنشان کرد: تلاش داریم در پژوهش های انجام یافته توسط این سازمان، نتایج علمی قابل استفاده تولید شود و صرفا به نتایج کلیشه ای اکتفا نخواهیم کرد.

جلسه شورا علمی با حضور مسئولان بسیج اقشار آذربایجان شرقی  با موضوع «نقش بسیج اقشار در تحقق اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.