پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ عابدین خرم افزود: سیلی هایی که دشمن از رزمندگان اسلام در چهل سال گذشته خورده آن ها را به سمت انجام عملیات مذبوحانه و بزدلانه سوق داده است. وی یادآور شد: دشمن کور خوانده است، این ملت و این نظام خیلی مستحکم تر از آن است که با این اقدام […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ عابدین خرم افزود: سیلی هایی که دشمن از رزمندگان اسلام در چهل سال گذشته خورده آن ها را به سمت انجام عملیات مذبوحانه و بزدلانه سوق داده است.

وی یادآور شد: دشمن کور خوانده است، این ملت و این نظام خیلی مستحکم تر از آن است که با این اقدام کور مرعوب شود.

سردار خرم با بیان اینکه دشمن پاسخ خود را در میدان عمل از فرزندان ملت دریافت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: ما نه تنها احساس ضعف نداریم بلکه این حرکت مذبوحانه موجب اتحاد ملت و بهم پیوسته تر شدن صفوف یکپارچه خواهد شد.

وی تصریح کرد: شهادت برای ما افتخار است ولی دشمن بداند، بین مردم و نیروهای مسلح فاصله ای وجود ندارد. ای کاش دشمن در میدان جنگ و در میدان نبرد خود را نشان می داد.