پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ مسئول قرآن و عترت معاونت روابط عمومی سپاه عاشورا با اعلام این خبر، افزود: این مسابقات در رشته های قرائت، حفظ، اذان و مفاهیم سطح یک و دو برگزار شد. علی گلمحمدی با بیان اینکه برگزیدگان این مسابقات به مرحله کشوری آن معرفی و اعزام می شوند، نفرات برتر آن […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ مسئول قرآن و عترت معاونت روابط عمومی سپاه عاشورا با اعلام این خبر، افزود: این مسابقات در رشته های قرائت، حفظ، اذان و مفاهیم سطح یک و دو برگزار شد.

علی گلمحمدی با بیان اینکه برگزیدگان این مسابقات به مرحله کشوری آن معرفی و اعزام می شوند، نفرات برتر آن را به شرح زیر اعلام کرد.

در رشته حفظ کل، ۲۰ جزء، ۱۵ جزء، ۱۰ جزء به ترتیب برادران رسول تقی خواه مرتضی داد روان، اکبر حیدر پناه، ابوالفضل فرضی حائز رتبه نخست شده و در رشته حفظ ۵ جزء به ترتیب برادران رضا قلی پور رتبه اول و مهدی فلاح رتبه دوم را کسب کردند و در حفظ ۱۰ جزء سرباز وظیفه معین قربانی به رتبه نخست نائل شد.

در رشته قرائت تحقیقی به ترتیب برادران میلاد قره داغی، اللهوردی لطیفی و محمدحسین محسنی رتبه هاینخست، دوم و سوم را کسب کرده و سربازان وظیفه رسول منبری و محمد ملک زاده حائز رتبه نخست و دوم شدند.

در رشته قرائت ترتیلی به ترتیب برادران رضا سلیمان زاده، جواد باغبان و یوسف شهیدی حائز رتبه های نخست، دوم و سوم شده و سربازان وظیفه مرتضی کیانی ،هادی سیمین دل و حسین امجدی رتبه های اول دوم و سوم را کسب کردند.

در رشته مفاهیم سطح یک برادر علی ابراهیم زاده و سرباز وظیفه جعفر مختاری، در رشته مفاهیم سطح ۲ به ترتیب برادران حسین صبور، نورالدین عابدی و علی مجیدی حائز رتبه های نخست، دوم و سوم شدند

در رشته اذان به ترتیب برادر مهدی شفیعی، نوید طباخی و ابوالحسن طالبی و سربازان وظیفه فرشاد امینی پرویز کاظم زاده و رضا امانی رتبه های نخست، دوم و سوم را کسب کردند.